RÓŻNE DOKUMENTY I INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

***

POZWOLENIA NA BROŃ W CELACH SPORTOWYCH I NA BROŃ SPORTOWĄ W CELACH KOLEKCJONERSKICH

 

 

* PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMNETY KLUBOWE I PRZYKŁADOWE WNIOSKI DO KWP, MOŻNA Z NICH SKORZYSTAĆ, EWENTUALNIE PRZEROBIĆ POD SWOJE POTRZEBY

* PO ZDANYM PATENCIE STRZELECKIM I OTRZYMANIU LICENCJI SPORTOWEJ DO KWP SKŁADAMY:

- ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W SEKCJI SPORTOWEJ I KOLEKCJONERSKIEJ, REGULAMIN SEKCJI SPORTOWEJ I KOLEKCJONERSKIEJ, STATUT KLUBU STRZELECKIEGO - LOK GROM, WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W CELACH SPORTOWYCH ORAZ WNIOSEK NA WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ SPORTOWĄ W CELACH KOLEKCJONERSKICH, POTWIERDZENIE ZAPŁATY - 242 + 242 ZŁ, ORYGINAŁY ORZECZEŃ LEKARSKICH I ICH KSERO, KSERO PATENTU I LICENCJI ZAWODNICZEJ (KWP RZESZÓW RESPEKTUJE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH SAM PATENT BEZ LICENCJI I ZDAWANIA EGZAMINU POLICYJNEGO!!! KWP KIELCE WYMAGA PATENTU I AKTUALNEJ LICENCJI ZAWODNICZEJ ZGODNIE Z UoBiA), FOTOGRAFIE DOSTARCZAMY DOPIERO PRZY ODBIORZE KSIĄŻECZKI POSIADACZA BRONI

- GDY ZŁOŻYMY KOMPLET DOKUMENTÓW - CZEKAMY GRZECZNIE, KWP RZESZÓW W WIELU PRZYPADKACH DZIAŁA SPRAWNIE (KIELECKIE KWP PRZYSYŁAŁO ZAWIADOMIENIA O ODBIORZE PROMES W CIĄGU 3 - TYG.), ALE MAJĄ MIESIĄC NA PROCEDURĘ, NAJCZĘŚCIEJ WSZYSTKO ZAŁATWIAJĄ W CIĄGU  3-4  TYGODNI - PRZYCHODZI PISMO URZĘDOWE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA, POLICJANT DZIELNICOWY ROBI WYWIAD I WYSYŁA OPINIĘ NA POWRÓT DO KWP, DOSTAJEMY KOLEJNE PISMO O OPINII POLICJANTA DZIELNICOWEGO, JEŚLI NIE BYŁO PROBLEMÓW, OTRZYMUJEMY INFORMACJĘ O UZYSKANIU POZWOLENIA, WYSYŁAMY WNIOSKI O PROMESY, OPŁACAMY JE, CZEKAMY TYDZIEŃ, OTRZYMUJEMY INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA PROMES, KUPUJEMY SZAFĘ PANCERNĄ KLASY S1, PIERWSZĄ JEDNOSTKĘ BRONI REJESTRUJEMY W KWP I OTRZYMUJEMY KSIĄŻECZKĘ POSIADACZA BRONI...

 

***

* DOKUMENTACJA GŁÓWNA MUSI ZOSTAĆ BEZPOŚREDNIO OSTEMPLOWANA PRZEZ PREZESA KLUBU!

* KIEROWNIK SEKCJI KOLEKCJONERSKIEJ SYGNUJE TYLKO REGULAMIN SEKCJI I ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE!

 

WNIOSEK O POZWOLENIE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH.docx (53351)

 

ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE.docx (80978)

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO_PRZY LOK TARNOBRZEG.docx (89324)

 

REGULAMIN SEKCJI SPORTOWEJ.docx (84798)

 

WNIOSEK O POZWOLENIE SPORTOWE.docx (57698)

 

 

 

 

***

* Informacja o pozwoleniach kolekcjonerskich a pozwoleniach na broń sportową w celach kolekcjonerskich!

- Jeśli ktoś chce uzyskać pełen zakres pozwolenia kolekcjonerskiego, powinien zdać bezpośredni egzamin policyjny z zakresu obsługi, bezpieczenstwa, strzelania i teorii na podstawie UoBiA - nasz klub oczywiście oferuje tego typu szkolenie

- Pozwolenie w celach kolekcjonerskich, które otrzymujemy na bazie patentu i licencji obejmuje wyłącznie BROŃ SPORTOWĄ W CELACH KOLEKCJONERSKICH!  Oznacza to, że na pewno nie zarejestrujemy pistoletu maszynowego ani pistoletu centralnego zapłonu w kal. pon. 6mm, np. odpada rosyjski PSM 5,45, wszelkie starocie typu Velodogi 5,75, czy nowoczesny i tnący kamizelki FiveSeven 5,7

- Na pozwolenie, które otrzymujemy po patencie i licencji kupimy tylko broń sportową używaną w konkurencjach sportowych, czyli 242 zł płacimy w rzeczywistości za rozszerzenie ilości sztuk broni sportowej, ograniczając jej możliwość użycia na strzelnicy i użyczenia koledze z sąsiedniego stanowiska strzelniczego